EN

Veelvuldig gestelde vragen over schade expertise:

 • Het is algemeen bekend dat het indienen van onjuiste verzekeringsclaims (bewust of onbewust) voorkomt. In onze visie mogen wij vanuit maatschappelijke betrokkenheid hieraan niet voorbij gaan. Wij stellen, indien hiervoor indicaties aanwezig zijn, kritische vragen. De uitvoering van een gedegen risicomanagement staat bij ons voorop. U mag van Agrotax verwachten dat uw claim met de grootste zorgvuldigheid en deskundigheid wordt behandeld. Daar doen wij het voor!

 • Ik heb toch alles al opgestuurd naar de maatschappij zult u zeggen. Waarom wordt er een expert ingeschakeld? En waarom stelt hij mij alsnog vragen waarop ik al eerder een antwoord heb gegeven?
  De verzekeraar kan verschillende redenen hebben om een expert in te schakelen voor de afhandeling van uw schadeclaim, ongeacht de aanlevering van uw dossier. De meest voorkomende reden is de hoogte van de schadeclaim. Ook de complexiteit van de schadeclaim kan de verzekeraar ertoe bewegen om een expert in te schakelen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er met betrekking tot uw schadeclaim dusdanig veel onduidelijkheden zijn, dat het voor de verzekeraar niet mogelijk is om de schadeclaim direct af te handelen. Het kan ook zijn dat u in een steekproef bent gevallen of dat de verzekeraar een andere reden heeft om een expert in te schakelen.

 • Wat kunt u verwachten van het bezoek van de expert?
  Onze expert zal tijdens het bezoek een schriftelijke toedrachtverklaring van u opnemen over de omstandigheden waaronder het schadevoorval heeft plaatsgevonden. Daarnaast zal onze expert, indien mogelijk, het schadebedrag vaststellen waar u na toetsing van de polisvoorwaarden eventueel recht op heeft. Na het bezoek zal onze expert een rapport opmaken voor de verzekeraar. Daarna zal deze overgaan tot de verdere afhandeling van de schadeclaim.

 • Hoeveel tijd neemt het bezoek van de expert in beslag?
  Hoeveel tijd het bezoek van onze expert in beslag neemt is vooraf moeilijk in te schatten. Dit hangt namelijk zeer sterk af van de omvang en complexiteit van de schadeclaim. De bezoektijd varieert gemiddeld van 45 minuten voor relatief simpele, kleine schadeclaims tot 2 à 3 uur voor zeer uitgebreide, complexe schadeclaims. Over de duur van het bezoek kan vooraf géén uitspraak worden gedaan.

 • Kan het tijdstip niet preciezer worden aangegeven?
  Helaas is het voor ons niet altijd mogelijk om een exacte tijd aan te geven waarop onze expert het bezoek zal afleggen. De reistijd, weers- en verkeersomstandigheden en de duur van de andere bezoeken van onze expert beïnvloeden soms ongewild de agenda van de dag. Onze experts denken wel met u mee. Als zaken anders lopen dan verwacht en meer tijd vergen wordt u vroegtijdig gebeld, zodat u weet waar u aan toe bent. Wij weten dat wachten lang kan duren. Uw tijd is ook kostbaar!

 • Kan het bezoek op mijn werk plaatsvinden?
  Voor een correcte en spoedige afhandeling van de schadeclaim is het wenselijk dat het bezoek van onze expert bij u thuis plaatsvindt. Zaken waarnaar wordt gevraagd en stukken en goederen die dienen te worden overlegd zijn thuis aanwezig. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen – en afhankelijk van uw claim – zal onze expert een bezoek af kunnen leggen op uw werkadres.

 • Kan de schadeclaim telefonisch worden afgehandeld?
  Nee, in principe kan de schadeclaim niet telefonisch worden afgehandeld. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties bestaat de mogelijkheid dat de schadeclaim kan worden afgehandeld zonder een bezoek van onze expert. Als wij voorstellen om de schadeclaim telefonisch af te handelen is hierover vooraf met de opdrachtgever overlegd. Wij handelen niet zonder de toestemming van de verzekeraar een schadeclaim telefonisch af. Indien u het wenst om desondanks te worden bezocht, stappen onze experts in de auto en komen naar u toe.

 • Bent u verplicht medewerking te verlenen?
  Ja, conform de polisvoorwaarden bent u, in het kader van de afhandeling van uw schadeclaim, verplicht uw volledige medewerking te verlenen.

 • Hoe kan ik een klacht indienen?
  Heeft u een klacht over de manier waarop u door een medewerker van Agrotax bent behandeld? U vindt hier meer informatie over het indienen van uw klacht.

 

Rond blijven lopen met
een vraag is een zware last!

Aanvraag expertise
Klachten formulier