EN

Eigendom
Deze (web)site is eigendom van Heidehuizen Expertise bv. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

Nederlands recht
Op deze website en disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.
Agrotax Expertise en Taxatiebureau is een handelsnaam van Heidehuizen Expertise bv. Zij is geregistreerd onder nummer 64098257 bij de Kamer van Koophandel.

Heidehuizen Expertise bv. behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Werking van de website
Heidehuizen Expertise bv. kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Inhoud op de website
De informatie, tekst, afbeeldingen, links, downloads en andere onderdelen op en van de internetpagina’s van Heidehuizen Expertise bv. worden u als service aangeboden. Wij besteden onze uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk houden van de informatie op de websites van Heidehuizen Expertise bv.

Bij de berekeningen op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen wijzigen.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt
Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik van informatie
Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Heidehuizen Expertise bv. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van Heidehuizen Expertise bv. en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

E-mail disclaimer van toepassing op alle e-mailberichten @heidehuizen.nl
De informatie verzonden in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Heidehuizen Expertise bv. staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Indien u dit bericht niet goed heeft ontvangen, neemt u dan contact op met de verzender.