In uw opdracht voeren wij de werkzaamheden uit. Vooraf maken we met u afspraken over onze werkwijze, u heeft een indicatie ontvangen van de tijdsbesteding, de te verwachten kosten en het resultaat. De afspraken zijn vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

Een vlotte en directe dienstverlening is waar wij voor staan. Bij ons heeft u geen accountmanagers en backoffice medewerkers. U heeft direct contact met de expert die uw schadeopdracht uitvoert. Wij bieden opdrachtgevers de mogelijkheid om de voortgang van het expertisetraject te volgen.

Omdat nooit zeker is wanneer een risico zich daadwerkelijk voordoet, staan wij 24/7 voor u en uw klanten klaar. Het succes van de behandeling van een ziek dier laat zich niet altijd voorspellen.

Daardoor vergt de expertise in deze fase soms meer tijd, maar die levert uiteindelijk voor de opdrachtgever een besparing op.
Met geavanceerde software lezen wij als het ware een bedrijf. Een back-up van het management-programma wordt geanalyseerd en aan de hand van kengetallen en prestatie-indicatoren beoordelen wij de schade. Efficiënt en nauwkeurig.

Onze positie in het expertisetraject is onafhankelijk. Wij zijn niet gebonden aan één maatschappij. De opdrachtgever ontvangt een rapport in heldere bewoordingen.

Agrotax volgt het NIVRE reglement. Deze regels van het Nederlands Instituut van Register Experts dienen als norm voor ons werk.

Niet de schade, maar de
toedracht maakt ons wijzer!