Schade-expertise is het onderzoek naar de aard, de oorzaak en de omvang van de schade. Binnen het kader van de ‘onrechtmatige daad’ beoordelen wij het ‘causale verband’ met betrekking tot de schade en de aansprakelijkheid ervoor.

Als schade-experts voor de branche Agrarisch hebben onze experts ieder hun specialisme. Bijvoorbeeld de expert levende have of expert gewassen. Opdrachten worden uitgevoerd ten behoeve van onderstaande risicoverzekeringen:

  • Aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren
  • Aansprakelijkheidsverzekeringen voor jagers
  • Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven
  • Bedrijfsschadeverzekeringen
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen
  • Rechtsbijstandverzekeringen

Ter voorkoming van schade ondersteunen wij bedrijven en instellingen bij hun risicomanagement (inspectie en preventie). Dit doen wij met het oog op met name:

  • Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven
  • Bedrijfsschadeverzekeringen

Claimservice voeren wij uit in het kader van Dierziektekostenverzekeringen.

Een expert is zo goed
als zijn laatste rapport!