Bij alles wat groeit en bloeit is sprake van een levenscyclus. Planten en dieren onderscheiden zich onmiskenbaar van materialen en producten gemaakt van inerte, ‘dode’ stoffen. Ons werkterrein is dynamisch, het seizoen heeft zijn invloeden. Ploegen, zaaien, vermeerderen, oogsten en slachten. Dieren worden geboren en gaan dood. Planten en bomen kiemen, groeien, bloeien, dragen vrucht en na verloop van tijd sterven ze af. Levende have en gewassen voeden en bemesten we. Water, zonlicht en frisse lucht zijn onontbeerlijk. Ziektekiemen en een gebrekkige weerstand vormen risico’s.

Ons werkgebied kent gepassioneerde mensen: akkerbouwers, veehouders en kwekers van (sier)gewassen, huisdiereigenaren, paardenhouders en -fokkers. Ze doen wat ze graag doen. Met passie, betrokkenheid en emotie.

Levende have en gewassen die volgens de wet vallen onder ‘goederen’, laten zich niet vergelijken met opstallen, de inventaris of een motorvoertuig. Ze zijn van grote waarde en altijd kwetsbaar.

Experts van Agrotax hebben grote kennis van de pathofysiologie van flora en fauna. Wij hebben al jaren oog voor de menselijke factor en kennen de markt waarin dieren, planten en producten worden verhandeld. Wij hebben kennis van aansprakelijkheid en schuld. Daarom zijn wij de expertise-specialisten bij agrarische en aanverwante schade bij uitstek.

Door het herstellend vermogen van de natuur is veel schade vaak relatief!